Äitisuhteen jäljet voivat näyttäytyä tyttären elämässä haastavina tunnetottumuksina ja toimintamalleina, kuten huonona itsetuntona, arvottomuutena, ylikiltteytenä tai voimattomuutena.

Tyypillisiä naislinjoissa periytyviä ongelmia ovat muun muassa
• hyvä tyttö -syndrooma, ylikiltteys, konfliktien välttäminen
• toisten ihmisten tunteista huolehtiminen, ylivarovaisuus, myötäily
• ylisuorittaminen, siitä johtuva uupumus
• kontrollin tarve, perfektionismi
• epäaitous, roolien taakse piiloutuminen, eri puolien (erityisesti feminiinisenä pidettyjen piirteiden) piilottaminen itsessä
• itsemyötätunnon ja itsearvostuksen puute, itsen kritisointi, epäileminen ja kyseenalaistaminen, jatkuva syyllisyys, riittämättömyys
• voimattomuuden tunne, vastuun siirtäminen omasta elämästä muille, ongelmien syiden etsiminen itsen ulkopuolelta, haluttomuus nähdä ratkaisuja
• läheisriippuvuus
• kilpaileminen toisten naisten kanssa, kateus, ylikriittisyys muita naisia kohtaan, itsen vähättely tai korostaminen suhteessa muihin
• itsen pienentäminen tai sabotoiminen, näkymättömyys, häpeän tunne
• pelot, kuten hylätyksi tulemisen pelko, pelko äidin hyväksynnän menettämisestä
• vaikeus tehdä omannäköisiä valintoja elämässä.

Johtuvatko kaikki edellämainitut automaattisesti äitihaavasta tai äitisuhteesta? Eivät välttämättä.

Muillakin epäterveillä ihmissuhteilla saattaa olla samantyyppisiä seurauksia. Henkisten haasteiden syyt voivat ylipäätään olla moninaisia.

Mutta kun oppii hahmottamaan äitihaavaa ilmiönä, on helpompi ymmärtää, miksi naiset painivat loputtomalta tuntuvien ristiriitojen kanssa.

Jos tunnistaa monia haastavia tunne- ja toimintamalleja ja on työstänyt niitä pitkään, voi niistä vapautuminen tuntua mahdottomalta. Äitihaavaan perehtyminen tuo helpotusta. Et ole aiheuttanut itse ongelmiasi, äitisi ongelmia tai suhteenne ongelmia, ja se oivallus itsessään on vapauttavaa.

Tutustu Äitihaava-kirjaan.

Tutustu Näin hoidat äitihaavaa -kurssiin.