Äitihaava voi ilmentyä äidin käyttäytymisessä tytärtä kohtaan muun muassa seuraavasti:
• Arvosteluna, kritiikkinä ja vaativuutena: Äidiltä itseltään on vaadittu paljon, joten hän vaatii samaa tyttäreltään.
• Syyllistämisenä ja velvoittamisena: Äitisi käyttäytyy ikään kuin sinä tyttärenä olisit hänelle jotakin velkaa.
• Tarvitsevuutena ja ottamisen energiana: Äiti on jo antanut kaikkensa sekä omalle äidilleen että lapsilleen, hänen tarpeitaan eivät ole muut täyttäneet, eikä hän ole osannut täyttää omia tarpeitaan.
• Tyttären ottamisena uskotuksi, niin että tyttären tulee olla äidin paras kaveri, terapeutti tai vanhempi, jota äidillä ei ollut.
• Marttyyrin ja uhrin roolina: ”Minä uhrauduin jo, nyt on sinun vuorosi.”
• Häpäisemisenä: ”Mitä oikein itsestäsi kuvittelet?”
• Edellä mainittujen käyttäytymismallien kieltäminen tai kääntäminen tyttären syyksi tai kiittämättömyydeksi, koska on liian tuskallista kohdata oma osuutensa kivussa, jota tytär yrittää ilmaista.

Joskus äidin haastava käyttäytyminen voi johtua ilmeisistä, päällepäin näkyvistä tunne- ja toimintamalleista. Ne voivat näyttäytyä eriasteisena narsismina, lapsen hylkäämisenä tai pettämisenä tai äidin oman elämän ongelmina, kuten riippuvuuksina tai sairauksina, joiden vuoksi tytär joutuu huolehtimaan äidistä. Roolit kääntyvätkin ympäri.

Äitihaava voi ilmetä myös piilevinä ja ristiriitaisina toimintamalleina. Lapsen asiat näyttävät ulospäin olevan kunnossa – mutta eivät ole niin tunnetasolla.

Ristiriitojen sävyttämässä suhteessa äiti sanoo rakastavansa lastaan, mutta tiedostamattomat kipukohdat estävät häntä toimimasta aidosti rakastavalla tavalla. Järjellä äiti toivoo tyttärelleen hyvää mutta alitajuisesti ei. Hän ei pysty tarjoamaan tyttärelleen sitä tukea, jota tämä tarvitsisi.

Tunnistatko äitisuhteesi tästä? Mikäli näin on, et ole kokemuksesi kanssa yksin.

Äitihaavaa on kuitenkin mahdollista hoitaa ja käsitellä – myös siinä tapauksessa, ettei äiti ei enää ole elämässäsi lainkaan. Voimaantuminen on ensisijaisesti sinua itseäsi varten.

Tutustu Äitihaava-kirjaan.

Tutustu Näin hoidat äitihaavaa -kurssiin.